Kajian Kitab

NoKajianKitab
1.FIQIHFasholatan
Mabadi’
Fathul Qorib
Tadzhib
2.TAUHIDAqidatul Awam
Jawahirul Kalamiyah
3.TAJWIDSyifaul Jinan
Zarkasyi
Yambua’
4.AKHLAQAlala
Taisirul Kholaq
Ta’limul Muta’allim
Bidayatul Hidayah
Akhlaqul Banat
5.HADISTTarghib Wa Tarhib
Arbain Nawawi
Tankihul Qoul Mukhtarul
Ahadist Irsyadul Ibad
Riyadhus Sholihin
6.TafsirTafsirul Ahkam
Al Ibriz
7.NahwuNahwu Wadhih
Jurumiyah
Imrithi
8.ShorofAmshilah Tasrifiyah
Maqshud
9.Ushul FiqQowaidul Fiqhiyah
10.TasawufKimiyaus Sa’adah
Nashoihul ‘Ibad
Minahussaniyyah